Blower-Door

Loven stiller specifikke krav til bygningers tæthed. Eneste måde at teste og dokumentere, at disse krav er overholdt, er for nuværende ved hjælp af en Blower Door-test.

Blower Door-testen skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret

Selvom det ikke er et lovkrav at udføre Blower-Door testen, før dit hus er helt færdigt, kan det være en rigtig god ide at udføre en fortryksprøvning. Det vil sige, at Blower-Door testen udføres på det tidspunkt, hvor dampspærren stadig er synlig. Dermed kan du opdage utætheder og udbedre disse, inden loft, væg m.m. opsættes. På den måde undgår du at skulle udføre unødigt arbejde senere, hvis det viser sig, at huset ikke kan overholde tæthedskravet jf. bygningsreglementet.